Митко Митровски

Раководител на сектор за материјално – финансиски работи и сметководство

Анета Костовска

Раководител на административно-правни работи и човечки ресурси

Нашите доктори

Skip to content