Професор д-р Весна Ристовска

Супспецијалист - нефролог

Раководител на оддел за етиолошка ултрасонографска и интервентна нефрологија ( ЕСП)
Skip to content