Професор д-р Билјана Герасимовска Китановска

Супспецијалист - нефролог

Раководител на oддел за функциоструктурна процена и хипертензија
Skip to content