ЈЗУ Клиника за нефрологија – Скопје согласно позитивните законски прописи јавно ги објавува Одлуките за избор на кандитати по интерниот оглас за унапредување на 3 (три) административни службеници.

Одлуки за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас 1/2023

Skip to content