ЈЗУ Клиника за нефрологија – Скопје согласно позитивните законски прописи јавно го објавува интерниот оглас за унапредување на 3 (три) административни службеници кој е достапен за преземање на следниот линк.

Интерен оглас – ЈЗУ Клиника за нефрологија 01/2023

Skip to content