Në tabelën e mëposhtme mund t’i gjeni dhe shkarkoni thirrjet publike të ISHP Klinika Universitare për Nefrologji – Shkup.

Thirrje publik

Skip to content