Në tabelën e mëposhtme mund të gjeni dhe shkarkoni raportet më të fundit financiare të ISHP Klinikës Universitare të Nefrologjisë – Shkup.

Raportet financiare

Skip to content